CEJSH Find publication results
- Slobodova Beata Vedecke a odborne periodika pre teoriu a vyskum masmedii