CEJSH Find publication results
- Pleskot-Makulska Krystyna 'CREATING COMMON FUTURE' - RECOMMENDATIONS OF THE AMERICAN ASSOCIATION FOR ADULT AND CONTINUING EDUCATION (AAACE) ('Tworzenie...przyszlosci' - rekomendacje Amerykanskiego Stowarzyszenia Edukacji Doroslych i Ksztalcenia Ustawicznego)