CEJSH Find publication results
- Kluczynska Urszula SOCIALIZATION INTO GENDER AS A FACTOR OF MARGINALIZATION AND DIFFERENTIATION OF EDUCATIONAL POSSIBLITIES (Socjalizacja w plec kulturowa jako czynnik róznicowania mozliwosci edukacyjnych i marginalizacji)
- Matwiejczuk Rafal THE MEANING OF LOGISTICS CAPABILITIES IN ACHIEVING THE MARKET SUCCESS BY A COMPANY