CEJSH Find publication results
- Sikorski Tomasz GENEVA TALKS ON GEORGIA (Rozmowy genewskie w sprawie Gruzji)
- Chojan Adrian GEORGIA - THE FIRST VICTIM OF RUSSIAN NEO-IMPERIAL POLICY? (Gruzja - pierwsza ofiara neoimperialnej polityki Rosji?)