CEJSH Find publication results
- Mikolajek-Gocejna Magdalena MARKET-BASED MEASURES OF BUSINESS VALUE CREATION AND VALUE FOR SHAREHOLDERS. (Rynkowe miary tworzenia wartoci przedsiebiorstwa i wartoci dla akcjonariuszy).