CEJSH Find publication results
- Guja Jowita FAITH IS MIRACLE - KARL BARTH'S INTERPRETATION OF ROMANS 3:31-4:5 (Wiara jest cudem - Barthowska interpretacja Rz 3, 31-4, 5)
- Dziadosz Dariusz THE RELIGIOUS AND SOCIAL STATUS OF WOMEN IN THE STORY OF ABRAHAM (GEN 11:27 - 25:18) (Religijny i spoleczny status kobiet w tradycjach o Abrahamie (Rdz 11,27 - 25,18))