CEJSH Find publication results
- Szarfenberg Ryszard UNUSUAL TIMELINESS OF EDWARD ABRAMOWSKI'S THOUGHT (Niezwykla aktualnosc mysli Edwarda Abramowskiego)