CEJSH Find publication results
- Piestrzynski Wojciech CHOSEN CORRELATIVES OF THE QUALITY OF FATHERHOOD IN THE SOCIETY OF UNITED EUROPE (Wybrane korelaty jakosci ojcostwa w spoleczenstwie Zjednoczonej Europy)