CEJSH Find publication results
- Swietorzecka Kordula THE NATURE OF THE ABSOLUTE IN COSMOLOGICAL PROOFS OF HIS EXISTENCE (Natura Absolutu w kosmologicznych dowodach na Jego istnienie)
- Nieznanski Edward 'THIRD WAY' WITH DOUBLE QUANTIFICATION (Trzecia droga z podwojna kwantyfikacja)