CEJSH Find publication results
- Wyszkowska Dorota EU FUND ABSORPTION IN POLAND'S PODLASKIE PROVINCE (Pozyskiwanie srodkow pomocowych Unii Europejskiej przez gminy wojewodztwa podlaskiego)
- Murovec Nika, Prodan Igor THE INFLUENCE OF ORGANIZATIONAL ABSORPTIVE CAPACITY ON PRODUCT AND PROCESS INNOVATION