CEJSH Find publication results
- Grygianiec M. INCENDIUM PHILOSOPHIAE
- Popovich Myroslav SENSE AND FREEDOM (Smysl i svoboda)
- Pilat Robert THE MIND'S ANCHORAGE IN ABSTRACT OBJECTS (Zakorzenienie umyslu w obiektach abstrakcyjnych)