CEJSH Find publication results
- Stepan Josef SUBORDINATE CLAUSES EXPRESSING UNREALISED CIRCUMSTANCES WITH THE CONNECTIVES 'BEZ TOHO, ABY' AND 'BEZ TOHO, ZE' (Vedlejsi vety vyjadrujici nerealizovane okolnosti se spojovacimi vyrazy bez toho, aby a bez toho, ze)