CEJSH Find publication results
- Szmigielska Teresa FROM STATISTICS TO LIBRARY EVALUATION (Od statystyki do ewaluacji bibliotek)