CEJSH Find publication results
- Bednarska-Michalska Bozena SCIENTIFIC PUBLISHING MODELS - QUESTIONS AND CHALLENGES FOR PUBLISHERS (Modele publikowamia naukowego - pytania i wyzwania dla wspólczesnego wydawcy)