CEJSH Find publication results
- Amann Wolfgang, Khan Shiban BUSINESS SCHOOLS' ROLE IN DEVELOPING LEADERS: SILENT PARTNERS IN CRIME OR THE CRADLE OF A NEW GENERATION? (Rola szkól biznesu w ksztaltowaniu liderów: cisi wspólnicy w przestepstwie czy kolebka nowego pokolenia?)