CEJSH Find publication results
- Biesiaga Monika ON THE NEED OF RESEARCH ON SPOKEN HISTORICAL NARRATION (O potrzebie badan wyglaszanej narracji historycznej)