CEJSH Find publication results
- Tuchanska Barbara CONSENSUS (OMNIUM) IN SCIENCE. IS THE CONCEPT OF CONSENSUS NECESSARY IN CONTEMPORARY STUDIES OF SCIENCE? (Zgoda (powszechna) w nauce. Czy we wspólczesnych rozwazaniach nad nauka potrzebne jest nam pojecie konsensu)