CEJSH Find publication results
- Tarnacki Robert ACCES TO RESERVED LOTS IN COASTAL TERRITORIAL WATERS - THE CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (1982) (Dostep do dzialek zarezerwowanych w Obszarze wedlug Konwencji o prawie morza z 1982r.)