CEJSH Find publication results
- Dimindaviciute Dovile ANALYSIS OF ACCESS TO COUNTRYSIDE REGULATIONS IN LITHUANIA AND FOREIGN COUNTRIES (Krastovaizdzio, Kaip Rekreacines Aplinkos, Prieinamumo Reglamentavimo Lietuvoje Ir Uzsienio Valstybese Analize)