CEJSH Find publication results
- Lyons P. 'IT'S THE ECONOMY, STUPID' POPULAR SUPPORT FOR EU ACCESSION IN THE CZECH REPUBLIC
- Machaj Lukasz POLAND - GERMANY - THE EUROPEAN UNION IN POLISH POLITICAL THOUGHT IN THE PRE-ACCESSION PERIOD (Polska - Niemcy - Wspólnota Europejska w polskiej mysli politycznej w okresie przedakcesyjnym)
- Mazur Marcin SPAIN IN THE EUROPEAN UNION (Hiszpania w Unii Europejskiej)