CEJSH Find publication results
- Michalczuk Grazyna ACCOUNTING AS ECONOMIC MEASUREMENT SYSTEM FOR ENTITY'S INTERNAL NEEDS (Rachunkowosc jako system pomiaru ekonomicznego na potrzeby wewnetrzne jednostki)