CEJSH Find publication results
- Michalczuk Grazyna ACCOUNTING AS ECONOMIC MEASUREMENT SYSTEM FOR ENTITY'S INTERNAL NEEDS (Rachunkowosc jako system pomiaru ekonomicznego na potrzeby wewnetrzne jednostki)
- Szot-Gabrys Teresa CONCEPT OF CAPITAL AND PROFIT IN ECONOMY, FINANCE AND ACCOUNTING (Pojecie kapitalu i zysku w ekonomii, finansach i rachunkowsci)
- Marciniak Rafal THE MIX OF ACCOUNTANCY POLICY AND TAX STRATEGY IN COMPANY'S FINANCIAL RESULT (Wybor polityki rachunkowosci i strategii podatkowej a wynik finansowy przedsiebiorstwa)