CEJSH Find publication results
- Michalczyk Leszek THE INFORMATIVE FUNCTION OF ACCOUNTING ENGINEERING (Funkcja informacyjna inzynierii rachunkowosci)
- Michalczyk Leszek ACCOUNTING ENGINEERING IN A CASUAL PERSPECTIVE OF THE GENERAL SYSTEMS THEORY (Inzynieria rachunkowosci w ujeciu kauzalnym Ogólnej Teorii Systemów)