CEJSH Find publication results
- Prochnicka Maria TEACHING STANDARDS AND ACCREDITATION OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE STUDIES (Standardy ksztalcenia i akredytacja kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)