CEJSH Find publication results
- Andrejewicz Urszula CHANGEABILITY OF ACCUSATIVE AND GENITIVE IN POLISH PHRASES (Wariantywnosc biernika i dopelniacza we frazeologizmach polskich)