CEJSH Find publication results
- Kapelanski Maksymilian DEEP ASPECTS IN WESTERN ACOUSTIC CULTURE ACCORDING TO MURRAY SCHAFER (Kategorie glebokie w zachodniej kulturze akustycznej w ujeciu R. Murraya Schaeffera. Zarys badan porównawczych.)