CEJSH Find publication results
- Zawadzki Krzysztof FIXED ASSETS FAIR VALUE - PRACTICAL PROBLEMS WITH IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION (Wartosc godziwa a wartosc historyczna srodkow trwalych - praktyczne problem w ich stosowaniu i interpretacji)