CEJSH Find publication results
- Dariusz Dziadosz THE ORIGIN AND THE THEOLOGICAL MESSAGE OF THE BIBLICAL ACCOUNT OF THEFLOOD (GEN 6-9) (Geneza i teologiczne oredzie biblijnej relacji o potopie (Rdz 6-9))