CEJSH Find publication results
- Janik Pawel THE PRINCIPLE OF PRIORITY OF THE FOUNDER'S WILL IN FOUNDATION LAW (Zasada pierwszenstwa (prymatu) woli fundatora w prawie fundacyjnym)