CEJSH Find publication results
- Jusiak Janusz COMMITMENT VERSUS CONVICTION AND DOUBTING. A CONTRIBUTION TO THE DISCUSSION ON THE RATIONALITY OF BELIEFS BASED ON FAITH (Zaangazowanie a przeswiadczenie i watpienie. Przyczynek do rozwazan nt. racjonalnosci przekonan opartych na wierze)