CEJSH Find publication results
- Popowska Agnieszka IDEA OF LIFELONG LEARNING IN JERZY GROTOWSKI'S LIFE AND WORKS (Idea edukacji calozyciowej w zyciu i tworczosci Jerzego Grotowskiego)