CEJSH Find publication results
- Swiadek Arkadiusz INNOVATIVENESS OF REGIONAL INDUSTRIAL SYSTEMS (Innowacyjnosc regionalnych systemów przemyslowych)