CEJSH Find publication results
- Mielczarek Michal CENTRUM PLUS AS POLISH COUNTERPART OF NEW DEAL - BRITISH UNEMPLOYMENT REDUCTION PROGRAMME (Centrum Plus przykladem polskiej adaptacji brytyjskiego programu przeciwdzialania bezrobociu New Deal)