CEJSH Find publication results
- Machovcova Katerina SILENCE IS A FORM OF COMMUNICATION: FEMINIST DEBATES ABOUT THE POLITICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL PRACTICE (Mlceni je forma komunikace. Feministicke debaty o politickych aspektech psychologicke praxe)
- Pelse Stella 'ACTIVE ART' ('AKTIVA MAKSLA') BY ANDREJS KURCIJS (Andreja Kurcija 'Aktiva maksla')