CEJSH Find publication results
- Oniszczenko W., Dragan W. ASSOCIATION BETWEEN DOPAMINE RECEPTOR GENE (DRD4) AND DOPAMINE TRANSPORTER GENE (DAT-1) AND TEMPERAMENTAL TRAITS: EMOTIONAL REACTIVITY AND ACTIVITY
- Lagodzki Przemyslaw, Kielsznia Michal RISK IN THE ACTIVITY OF AN ENTERPRISE (Ryzyko w dzialalnosci przedsiebiorstwa)
- Lewandowski Ignacy PROFESSOR KAZIMIERZ LIMAN (1925-2010) (Profesor Kazimierz Liman (1925-2010))