CEJSH Find publication results
- Jagiello Arkadiusz, Kirsz Wojciech, Kapnik Jakub PERFORMANCE PRISMAS AND INNOVATIVE CONCEPT OF THE ORGANIZATION ACTIVITY RESULTS MEASUREMENT (Performance Prism jako nowatorska koncepcja wykonywania pomiaru wynikow dzialanosci organizacji)