CEJSH Find publication results
- Guzdek Sylwia THE EFFICIENCY OF ACTIVE FORMS OF THE UNEMPLOYMENT REDUCTION (Efektywnosc aktywnych form przeciwdzialania bezrobociu w powiecie wadowickim w latach 1999-2006)