CEJSH Find publication results
- Krzysztofek Kazimierz TOWARDS SOCIAL MACHINES. WHAT WILL SOCIOLOGY BE LIKE? (W strone maszyn spolecznych. Jaka bedzie socjologia, której nie znamy?)