CEJSH Find publication results
- Kowalczyk Patrycja, Ronka-Chmielowiec Wanda MATHEMATICAL METHODS IN THE DIDACTICS OF INSURANCE ON ECONOMIC STUDIES, (Metody matematyczne w dydaktyce ubezpieczen na studiach ekonomicznych)