CEJSH Find publication results
- Szewczak Wiktor THE ESSENCE AND MECHANISMS OF AD HOC DEMOCRACY (Istota i mechanizmy funkcjonowania demokracji ad hoc)