CEJSH Find publication results
- Nowak Joanna ADAM GUROWSKI AND HENRYK RZEWUSKI: TWO FACES OF NATIONAL BETRAYAL IN POLISH ROMANTIC THOUGHT (Adam Gurowski i Henryk Rzewuski. Dwa oblicza zdrady narodowej w polskie mysli romantycznej)