CEJSH Find publication results
- Kuziak Michal MICKIEWICZ - A LITERARY HISTORIAN IN PARIS LECTURES (Mickiewicz - historyk literatury w prelekcjach paryskich)
- Dambek Zofia AN UNKNOWN POEM BY ADAM MICKIEWICZ '[IN PRINCE GOLICYN'S ALBUM]'? (Nieznany wiersz Adama Mickiewicza '[W albumie ksiecia Golicyna]'?)
- Sliwinska Milena M. BOOKS WHICH GATHERED WIDE POPULAR READERSHIP - THE 19TH CENTURY EDITIONS OF ROMANTIC WORKS STORED IN THE LIBRARY OF ANGUAGES IN (NCU) (Romantycy w Bibliotece Wydzialu Filologicznego UMK)