CEJSH Find publication results
- Danek Danuta PORTRAITS OF ZOFIA SZYMANOWSKA AND HER 'MEMOIRS' IN SUCCESSIVE MS VERSIONS OF WLADYSLAW MICKIEWICZ'S 'MY MOTHER' (Wizerunki Zofii Szymanowskiej i jej 'Pamietnik' w roznych wersjach 'Mojej Matki' Wladyslawa Mickiewicza)