CEJSH Find publication results
- Odrowaz-Pieniazek Janusz TREASURES OF POLISH CULTURE FROM THE COLLECTION OF THE POLISH LIBRARY IN PARIS (Skarby polskiej kultury ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryzu)