CEJSH Find publication results
- Czerwinska Ewa A QUALITY OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION - DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN EUROPEAN UNION (Jakosc ksztalcenia w szkole wyzszej - perspektywy rozwoju w Unii Europejskiej)