CEJSH Find publication results
- Rybicka Aneta DECOMPOSITIONAL AND MIXED METHODS IN CONSUMERS' PREFERENCES MEASUREMENT (Dekompozycyjne i mieszane metody w pomiarze preferencji wyrazonych)