CEJSH Find publication results
- Zachova Irena THE 'SECOND' STRAHOV MANUSCRIPT OF THE TOVACOV BOOK DF V 11 ('Strahovsky druhy' rukopis Knihy Tovacovske DF V 11)