CEJSH Find publication results
- Sygula Magdalena DIVERSITY MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IMPROVEMENT (Zarzadzanie róznorodnoscia jako element doskonalenia zarzadzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym spoleczenstwie]