CEJSH Find publication results
- Zbrog Piotr THE SYNTAX OF AN ADJECTIVAL QUALIFIER ACCOMPANYING A COMPOUND SUBJECT (Skladnia przydawki przymiotnej przy podmiocie szeregowym)