CEJSH Find publication results
- Ossowski Blazej ADJECTIVE IN DIALECTS OF WIELKOPOLSKA AS AN OBJECT OF DIALECTOLOGICAL RESEARCH (Przymiotnik w gwarach wielkopolskich jako przedmiot zainteresowania dialektologa)